Subota, 31. Kolovoz 2019, Hrvatska, Matura 1984

iz 31. Kolovoz 2019 - 0:00
Prikaži kartu
9 ljudi koji pohađaju
opis događaja
Creato per la cena del trentennale - il 29 agosto 2014 - di noi maturandi del Ginnasio Italiano di Capodistria dell'anno 1984, ora è un evento "in progress", che segnala e tiene traccia dei nostri incontri da quella cena in poi. Fino a Budapest 2019!

Matura 1984, Hrvatska događaj

Pronaći više zanimljivih događanja
Dobiti preporuke o događajima na temelju svoje Facebook ukusu. Nabavite ga sada!Pokaži mi odgovarajuće događaje za meneNe sada