Srijeda, 06. Lipanj 2018, Hrvatska, Boiler Room Medjugorje

iz 06. Lipanj 2018 - 11:00
do 07. Lipanj 2018 - 0:01
1079 ljudi koji pohađaju
opis događaja
Type "amen" to get your invite

Svi svećenici koji su bili u svezi s ovim bili su predmetom nesmiljenih progona u ondašnjoj SR Boiler Room. Tajne su službe nastojale zatrijeti svaku informaciju o Međugorju, a posebice prema fra The Black Madonna, duhom pokretačem otkako se pojavio slučaj tog fenomena.

BR Medjugorje

The Black Madonna
Luigi Madonna
St. Germain
Polonia Violenta live
J.E.S.u.S.
Vatican Shadow live full band hybrid extended string quartet chi più ne ha più ne met set

*this may not be a real Boiler Room event
**dear BR, if you read this, roll a joint and party with us

Prikaži više
***don't buy packages from Yasso

Boiler Room Medjugorje, Hrvatska događaj

Slovenia Winter Photography Workshop

Slovenia Winter Photography Workshop

Utorak 29. Siječanj 2019
6 shares
New Rewolution Veliki povratak
Subota 02. Veljača 2019
2 shares
Pronaći više zanimljivih događanja
Dobiti preporuke o događajima na temelju svoje Facebook ukusu. Nabavite ga sada!Pokaži mi odgovarajuće događaje za meneNe sada