Srijeda, 17. Listopad 2018, Hrvatska, ATAAC 2018 - International Conference on Assistive Tech and AA

iz 17. Listopad 2018 - 8:00
do 19. Listopad 2018 - 19:00
27 ljudi koji pohađaju
opis događaja

ATAAC conference brings leading world experts and users of assistive technology (AT) and augmentative and alternative communication (AAC) to Zagreb to present their knowledge and share their experience with you.

ATAAC 2018 - International Conference on Assistive Tech and AA, Hrvatska događaj

Pronaći više zanimljivih događanja
Dobiti preporuke o događajima na temelju svoje Facebook ukusu. Nabavite ga sada!Pokaži mi odgovarajuće događaje za meneNe sada