Subota, 04. Svibanj 2019, Rijeka, Kickstart seminar Hrvatska 4.-5.5.2019. Rijeka

iz 04. Svibanj 2019 - 10:00 do 21:00
Prikaži kartu
0 ljudi koji pohađaju
opis događaja
[english version bellow]
Seminar je besplatan.
Preuzmite svoju ulaznicu (jedna po osobi), klikom na zeleno “Register” dugme.Ako ne dobijete ulaznicu, 1) provjerite svoju e-mail adresu, 2) pogledajte u SPAM.
INFO
Bit ćete trenirani i aktivirani (kickstartani), da iskoračite u vjeri: u iscjeljivanju bolesnih, propovijedanju evanđelja, krštavanju u vodi, i u Svetom Duhu, te u činjenju drugih učenicima. Primit ćete temeljno zdravo biblijsko učenje i također ćemo ići na ulice u malim grupama, da vam pomognemo da budete aktivirani- “kickstartani”.
U knjizi Djela Apostolskih čitamo kako je Bog koristio u potpunosti obične ljude, da rade izvanredne stvari. Crkva je brzo rasla, a vjernici su bili ispunjeni Svetim Duhom. Učenici su propovijedali, iscjeljivali, oslobađali i krstili u vodi i u Svetome Duhu. Apostol Pavao naglašava važnost djelovanja u (nadnaravnoj) snazi: “Moja poruka i moje propovijedanje nije bilo sa uvjerljivim riječima mudrosti, već u pokazivanju Duha i snage, tako da se vaša vjera ne oslanja na ljudsku mudrost, već na Božju snagu (1. Kor 2:4-5).
To je bio 'normalan kršćanski život' za učenika Isusa Krista. Vrijedi li takva vrsta života i za nas danas? Jesmo li mi kao Isusovi učenici još uvijek pozvani da činimo ista 'Djela'?Da! Vjerujemo da je to i za danas, za svakog vjernika koji želi biti učenik Gospodina Isusa Krista.

UČITELJI
Tom i Adé Newby iz Engleske te tim iz Hrvatske vodit će ovaj seminar. Oni su svi oduševljeni i gorljivi, da podijele svoja iskustva sa nama.
Torben Sondergaard neće prisustvovati ovom seminaru.

PROGRAM
Naš seminar je dvodnevno poučavanje o učeništvu. Poučavanja će biti vrlo praktična i uključivat će izlazak na ulicu, iscjeljivanje bolesnih i propovijedanje Evanđelja. Program će izgledati uglavnom ovako:
Subota09:15 Otvaranje - Hvala što dolazite ranije10:00 Početak poučavanja13:30 Ručak i izlazak na ulice18:00 Poučavanja (Otvorena svjedočanstva)

Prikaži više
Nedjelja08:45 Otvaranje - Hvala što dolazite ranije09:30 Početak poučavanja11:30 Zajedništvo & krštenje, te ponovni odlazak na ulice16:30 Početak posljednjeg poučavanja (Otvorena svjedočanstva)

KORISNE INFORMACIJE
Seminar je besplatan. U subotu i u nedjelju navečer prikupljat će se dobrovoljni prilog kao pomoć organizatorima za pokrivanje troškova seminara.
Za smještaj i hranu, sudionici se trebaju sami pobrinuti (pišite nam na mail ukoliko imate problema sa ovim, a htjeli bi prisustvovati seminaru).
Također, ukoliko vam je potrebna pomoć sa traženjem smještaja u Rijeci javite nam se na mail.

KONTAKT

Facebook 

Vidimo se uskoro!
TLR Croatia tim :-)The seminar is free.
Receive your entrance tickets (one per person) by clicking on the green "Register" button.
INFO
You will be trained and activated (kick-started) to step out in faith: healing the sick, preaching the Gospel, baptizing in water and in the Holy Spirit, and making disciples. You will receive solid Bible teaching, and we will also go out on the streets in small groups to help ‘kickstart’ you.In the Book of Acts, we read that God was using ordinary people to do extraordinary things. The church was growing fast and believers were being filled with the Holy Spirit, and the disciples preached, healed, delivered, and baptized in water and in the Holy Spirit.The apostle Paul emphasizes the importance of acting in (supernatural) power:‘My message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with a demonstration of the Spirit’s power, so that your faith might not rest on human wisdom, but on God’s power.’ (1 Cor. 2:4-5, NIV)This was the ‘normal Christian life’ for a disciple of Jesus Christ. Is this kind of life still for today? Are we as disciples of Jesus still called to do these same ‘Acts’?Yes! We believe this is still for today and for every believer who wants to be a disciple of the Lord Jesus.

TEACHERS
Tom and Adé Newby from England and the team from Croatia will run the seminar. They are all keen to share the gospel, and to come to our region to share their experiences with us.
Torben Sondergaard is not attending this seminar.

PROGRAM
Our seminar is a 2-day hands-on teaching on discipleship. The teachings will be very practical and will include going out on the streets, healing the sick, and preaching the gospel. Our program is planned to be generally as follows:
Saturday
09:15 - Opening - Thank you to come early10:00 – Teachings begin13:30 - Lunch & Going out to the streets18:00 - Teachings (Open Testimonies)
Sunday
08:45 - Opening - Thank you to come early09:30 – Teachings begin11:30 – Fellowship & Baptism and streets16:30 - Final teaching (Open Testimonies)

USEFUL INFORMATION
The seminar is free. A collection will be organized in favor of the organizers of the seminar to cover the costs.
Participants are requested to find accommodation by their own care.
In case you need a help finding accomodation in Rijeka please contact us by e-mail.

CONTACT

Facebook


See you soon!
TLR CROATIA team :-)

Kickstart seminar Hrvatska 4.-5.5.2019. Rijeka, Rijeka događaj

Natural Soap Making Workshop

Natural Soap Making Workshop

Ponedjeljak 10. Kolovoz 2020
2 shares
Papaya Spring Break
Četvrtak 21. Svibanj 2020
1 shares
Defected Croatia 2020
Četvrtak 06. Kolovoz 2020
1 shares
Natural Soap Making Workshop
Ponedjeljak 10. Kolovoz 2020
2 shares
Europe Canna Expo Zagreb
Četvrtak 22. Listopad 2020
1 shares
Test New Speaker List
Nedjelja 01. Prosinac 2019
1 shares
Sched Test Add-Ons
Petak 01. Studeni 2019
1 shares
Pronaći više zanimljivih događanja
Dobiti preporuke o događajima na temelju svoje Facebook ukusu. Nabavite ga sada!Pokaži mi odgovarajuće događaje za meneNe sada