Četvrtak, 10. Listopad 2019, Kosovo, CERTIFIKIM - NËPUNËS I KONTABILITETIT (BOOKKEEPER)

iz 10. Listopad 2019 - 17:00
do 31. Prosinac 2019 - 20:00

Kosovo

Prikaži kartu
opis događaja
Instituti KAF në bazë të statutit, licensimit nga Këshilli i Kosovës për Raportim Financiar (KKRF) dhe akreditimit nga Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve (AKK), më datë 20.05.2019 shpall konkurs regjistrimi për afatin tetor 2019.
Çfarë është programi  Nëpunës i Kontabilitetit (Bookkeeper)?
Një libër-mbajtës (bookkeeper) luan një rol kyç në zhvillimin e organizatës, bazuar në transaksionet financiare dhe informatat e sotme lidhur me një organizatë. Ai siguron që të dhë.
Për të punuar si një nëpunës kontabiliteti profesionist, duke përfunduar me sukses detyrat në, nevojitet një certifikim professional, ku IKAF ofron këtë certifikim të akredituar në Kosovë dhe të njohur edhe ndërkombëtarisht.
ModuletNK BA1 Bazat e Kontabilitetit Financiar NK BT1 Bazat e Tatimeve NK BC1 Kontabiliteti i Kompjuterizuar në Praktikë
Vendi i organizimit të trajnimit dhe orariPrishtinë, Pejë, Prizren, Gjilan, Ferizaj. Orari:  Orari i ligjëratave do të organizohet 2 deri 3 herë në javë. Gjatë ditëve të punës ligjëratat do të organizohen nga ora 17:00 – 20:00, ndërsa në ditët e Shtune do të jetë nga ora 09:00 – 13:00. Trajnimi do të organizohet edhe në qyte tjera në Kosovë nëse ka interesim grupor.
Kriteret për regjistrim (para fillimit të trajnimit)–     Formulari i Regjistrimit;–     Diploma e Shkollës së Mesme ose Bachelor–     CV-ja;
Njohja ndërkombëtare të certifikimeveStudentët që përfundojnë certifikimin Bookkeeping (Nëpunës Kontabiliteti) në IKAF, automatikisht u krijohet mundësia e aplikimit për anëtarësi në organizatën britanike AAT® dhe ICB Global®. Përveç nivelit Bookkeeping, të anëtarësuarit në IKAF që mund të përfitojnë nga kjo marrëveshje janë edhe ata të nivelit Teknik Kontabiliteti dhe Kontabilistë të Certifikuar.
Kandidatët/studentët që përfundojnë trajnimet/ certifikimet në IKAF, u krijohet mundësia e aplikimi për anëtarësim në organizatat ndëkombëtare, ku IKAF mund të ju asistoj për anëtarësim tek: – AAT® (The Association of Accounting Technicians) dhe– ICB Global® (The Institute of Certified Bookkeepers).
Zyra për pranim të gatshëm për t’ju ofruar ndihmëNe ju asistojmë gjatë gjithë procesit të aplikimit, ju informojmë për rezultatet e aplikimit dhe ju udhëzojmë për fillimin e trajnimeve për certifime profesionale.
Orari  I Nga dita e Hënë deri ditën e Premte  I Nga ora 8:30 deri në orën 17:00
KONTAKT: Cel. +38344118346  &  Tel. +38338220608  Email. trajnim@ikaf.org & Web. : Pejani Nr.1 – Prishtinë
Stafi ynë është në dispozicion për ju nga ora 08:30 deri 17:00, çdo ditë pune.

CERTIFIKIM - NËPUNËS I KONTABILITETIT (BOOKKEEPER), Kosovo događaj

Sexy Asian Girls Videos
Subota 12. Listopad 2024
21 shares
20 rokov brácho!
Četvrtak 10. Rujan 2026
11 shares
Whatsapp Sexy Teen Girls Groups Hot Videos ***
Četvrtak 05. Siječanj 2023
178 shares
Whatsapp Hot Chat *** Group
Srijeda 15. Rujan 2021
153 shares
Sexy Inked Girls Nerdy Ladies Dirty Curvy Girl
Nedjelja 05. Svibanj 2024
9 shares
Pronaći više zanimljivih događanja
Dobiti preporuke o događajima na temelju svoje Facebook ukusu. Nabavite ga sada!Pokaži mi odgovarajuće događaje za meneNe sada