Utorak, 08. Listopad 2019, Prishtina, Auditor i Brendshëm i Certifikuar

iz 08. Listopad 2019 - 17:00
do 31. Prosinac 2019 - 20:00

Prishtina

Prikaži kartu
opis događaja
Instituti KAF në bazë të statutit, licensimit nga Këshilli i Kosovës për Raportim Financiar (KKRF) dhe akreditimit nga Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve (AKK), më datë 20.05.2019 shpall konkurs regjistrimi për afatin tetor 2019.
Çfarë është programiAuditor i Brendshëm i Certifikuar për Sektorin Privat dhe Publik?
Auditori i Brendshëm i Certifikuar, dallon për nga angazhimi për t’i shërbyer interesit publik dhe gjithë atyre që mbështeten në sigurinë që ata e japin. Certifikimi në këtë nivel – është mënyra më e mirë për t’u bërë një auditor i brendshëm profesional, plotësisht i kualifikuar, mjaft kompetent, i aftë për të dhënë kontribut të rëndësishëm në suksesin e një organizate në nivelin më të lartë të mundshëm, duke qenë një këshilltar i besuar i një ekipi të lartë në kompani. Titullin Auditor i Brendshëm e fitojnë ata që kanë përfunduar kualifikimet tona profesionale dhe të cilët kanë demonstruar ndikim dhe udhëheqje në rolin e tyre si auditor i brendshëm. 
Modulet: AB P1 Mjedisi i Auditimit të Brendshëm AB P2 Menaxhimi Financiar AB P3 Praktika në Auditimin e Brendshëm AB P4 Auditimi i Sistemit të Informacionit AB P5 Qeverisja e Korporatave dhe Menaxhimi i Riskut
Vendi i organizimit të trajnimit dhe orari:
PrishtinëOrari: E premte nga ora 17:00 deri 20:00 dheE shtune nga ora 09:00 deri 13:00
Kriteret për regjistrim (para fillimit të trajnimit)–  Të  posedoj  diplomë  universitare;–  Dëshmi mbi përvojen e punës profesionale 3 vite;  –  CV-ja së bashku me një fotografi;  –  Kandidatët    të  cilët  nuk  kanë  përvojë  pune  relevante, i nënshtrohen provimit pranues.

Auditor i Brendshëm i Certifikuar , Prishtina događaj

Sexy Asian Girls Videos
Subota 12. Listopad 2024
21 shares
20 rokov brácho!
Četvrtak 10. Rujan 2026
11 shares
Whatsapp Sexy Teen Girls Groups Hot Videos ***
Četvrtak 05. Siječanj 2023
178 shares
Whatsapp Hot Chat *** Group
Srijeda 15. Rujan 2021
153 shares
Sexy Inked Girls Nerdy Ladies Dirty Curvy Girl
Nedjelja 05. Svibanj 2024
9 shares
Pronaći više zanimljivih događanja
Dobiti preporuke o događajima na temelju svoje Facebook ukusu. Nabavite ga sada!Pokaži mi odgovarajuće događaje za meneNe sada